Cookie Policy

Trang web này sử dụng cookie – Các file văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn để giúp các trang web cung cấp một trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nói chung, các tập tin cookie được sử dụng để duy trì sở thích của người sử dụng, lưu trữ thông tin cho những thứ như xe đẩy mua sắm, và cung cấp dữ liệu theo dõi ẩn danh cho các ứng dụng của bên thứ ba như Google Analytics. Theo quy định, các tập tin cookie sẽ làm cho trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn có thể thích để vô hiệu hóa các tập tin cookie trên trang web này và trên những người khác. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là để vô hiệu hóa cookie trong trình duyệt của bạn. Chúng tôi khuyên bạn tham khảo mục Help của trình duyệt của bạn hoặc dùng một cái nhìn tại các Về Cookies trang web mà cung cấp hướng dẫn cho tất cả các trình duyệt hiện đại

 

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers