Lệnh copy trong linux – học linux căn bản

Lệnh copy trong . Cũng giống như khi sử dụng , bạn luôn có nhu cầu copy các file từ thư mục này sang thư mục khác để sử dụng. Đối với linux sử dụng môi trường dòng lệnh thì bạn không thể dùng chuột để copy/paste được. Dưới đây là cách sử dụng lệnh copy trong linux, với các tham số từ cơ bản tới nâng cao giúp bạn nắm vững được công việc này. Hãy bắt đầu nào!

Lệnh Copy trong Linux.

Lệnh copy trong linux là CP, chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp của lệnh CP này để thực hiện copy các file và thư mục trong linux.

Có rất nhiều tham số, chúng ta sẽ tìm hiểu những tham số cơ bản cần thiết nhất.

Có thể bạn quan tâm  sửa lỗi không copy paste được trong máy ảo vmware chạy Ubuntu

Cú pháp cơ bản như trên:

Giải thích: SOURCE: file hay thư mục nguồn.  DEST: file hay thư mục đích. OPTION là tham số kèm theo.

Như lệnh trên, lệnh 1 là copy file nguồn thành 1 file khác (cùng thư mục), lệnh 2 là copy file nguồn vào 1 thư mục khác.

Lệnh 3 là copy nhiều file vào 1 thư mục khác.

lệnh 4,5 tương tự nhưng có kèm thêm tham số tùy chọn.

Ví dụ về sử dụng lệnh copy trong linux.

Để dễ hiểu, chúng ta sẽ tìm hiểu qua một vài ví dụ thực tế.

Trong thư mục hiện hành đang có những file như sau:

Lệnh copy trong linux
Lệnh Ls – liệt kê các file trong thư mục

ta sẽ copy file baihat.docx thành file mới có tên danhsachbaihat.docx

kết quả ta có file mới với tên: danhsachbaihat.docx

Lệnh copy trong linux

Copy file baihat.docx và huongdan.pdf vào thư mục backup:

hoclinux-lenh-cp-03

Nếu thư mục backup nằm ở một vị trí khác ví dụ /home/backup thì:

Tùy chọn khi copy:

Verbose (-v) tùy chọn này sẽ hiện thị trạng thái khi copy.

hoclinux-lenh-cp-04

Preserve file attributes (-p)

Có thể bạn quan tâm  Tạo nhanh danh sách user trong linux từ file text

Tùy chọn này sẽ bỏ qua thuộc tính của file gốc.

Các thuộc tính của file bao gồm:

  1. Modification time/date
  2. Access time
  3. File flags
  4. File mode
  5. User ID (UID)
  6. Group ID (GID)
  7. Access Control Lists (ACLs)
  8. Extended Attributes (EAs)

Copy tất cả các file:

Sử dụng ký tự đại diện * để copy tất cả các file trong thư mục vào thư mục đích.

hoclinux-lenh-cp-05

Trong thư mục vừa copy, có tồn tại 1 thư mục là backup. Muốn copy cả thư mục này sang thư mục khác thì sử dụng tham số -R (Recursive copy)

Như vậy qua bài viết bạn đã có thể nắm được cách rồi.

Chúc các bạn thành công!

Về techsmartvn

Có thể bạn quan tâm

Monitor nginx bằng zabbix

Tạo nhanh danh sách user trong linux từ file text

Đôi khi trong quá trình sử dụng linux và quản trị server bạn sẽ cần …

Trả lời