Lưu trữ thẻ: bieu tuong cam xuc

Sự khác biệt giữa Emoticon và Emoji

T^T có nghĩa là khóc 2 dòng đẫm lệ. Nhìn đơn giản như thế chứ thật ra nền văn hóa của phương Đông và phương Tây có những bộ biểu tượng cảm xúc hoàn toàn khác nhau, ví dụ: các biểu tượng cảm xúc phương Tây được đọc nghiêng, từ …

Đọc thêm »