Lưu trữ thẻ: Password Manager

Quản lý mật khẩu an toàn với LastPass Authenticator

Quản lý mật khẩu an toàn với LastPass Authenticator – Ứng dụng LastPass Authenticator cho phép người dùng dễ dàng thiết lập chế độ xác thực hai bước với hầu hết tài khoản dịch vụ trực tuyến, kể cả tài khoản LastPass. Lastpass, công ty chuyên cung cấp dịch vụ quản …

Đọc thêm »