Lưu trữ thẻ: Quản lý mật khẩu

Sử dụng mật khẩu chính để quản lý mật khẩu lưu trên firefox

Mật khẩu chính là mật khẩu mà dùng nó để “mở khóa” các mật khẩu đã lưu trước đó. Nếu sử dụng trình duyệt web Firefox, bạn nền sử dụng chức năng này để tăng độ an toàn cho các mật khẩu đã lưu, đặc biệt trong các máy tính …

Đọc thêm »

Quản lý mật khẩu an toàn với LastPass Authenticator

Quản lý mật khẩu an toàn với LastPass Authenticator – Ứng dụng LastPass Authenticator cho phép người dùng dễ dàng thiết lập chế độ xác thực hai bước với hầu hết tài khoản dịch vụ trực tuyến, kể cả tài khoản LastPass. Lastpass, công ty chuyên cung cấp dịch vụ quản …

Đọc thêm »