Lưu trữ thẻ: Thư giãn

Khôn ra

Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê xem có món hàng nào hời sẽ mua tích trữ. Thấy một chú bé cứ nhai mãi mấy hột táo, bèn hỏi: – Này nhóc, mày nhai mãi mấy hột táo ấy để làm gì? – Thưa ông, để cho khôn người …

Đọc thêm »